دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

» اشعار فریدون مشیری -عاشقم :: ۱۳٩٥/٩/۱۸
» دست نگارم :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» دوبیتی - گوهر نشان :: ۱۳٩٤/٦/٤
» شهریار - کار گل زار شود :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» شهریار - یاد جوانی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» شهریار - یاد جوانی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» اشعار مولانا باز آمدم :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» عید فطر مبارک :: ۱۳٩۳/٥/٦
» پند آموز - هدیه تولد :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» تا تو بامنی زمانه با من است :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» فرا رسیدن فصل پاییز مبارک :: ۱۳٩٢/٧/۱
» غزل حافظ :: ۱۳٩٢/٦/٤
» اعمال شب لیله الرغائب(شب آرزوها) :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» سخنان پند آموز دکتر شریعتی :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» حکات :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» اشعار مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» اشعار مولوی :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» غزل سعدی هزار جهد بکردم :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» حکایت سیب :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» غزلی از حافظ :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» غزلی از حافظ :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» پند آموز - ماهی :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» شعر استاد شهریار - نقاش :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» غزلی از سعدی - روزگار :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» تصاویر خانه های روستایی فرانسه :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» حکایت نقاش مولانا :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» داستان من یک دخترم :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» داستان کوتاه واقعی و اما عشق :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» غزلی از سعدی :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» حکایت خلق تا خلق :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» اشعار مولوی :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» غزلی از سعدی :: ۱۳٩۱/٧/٤
» حکایت 2 بازرگان :: ۱۳٩۱/٧/٤
» حکایت ملا نصرالدین :: ۱۳٩۱/٧/٤
» حکایت باغ خدا، دست خدا، چوب خدا :: ۱۳٩۱/٧/۳
» حکایت :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» حکایت سلیمان نبی و دزد مرغابی :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» اشعار فریدون مشیری :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» دل نوشته :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» باز باران با ترانه :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرائی :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» زندگی از نگاه جو نیوان :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» اشعار زنده یاد هوشنگ شفا - یاغی :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» خود شناسی :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» پند آموز عارف و راهب :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» اشعار سهراب سپهری - زندگی :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» پند آموز بررگی انسان :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» توبه اعضای بدن :: ۱۳٩۱/٦/۸
» اولین فرمانده زن ایرانی :: ۱۳٩۱/٦/۸
» دل نوشته :: ۱۳٩۱/٦/۸
» حکایت نوبل :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» غزلی ازسعدی :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» پندآموز :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» عشق :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» غزل سعدی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» برای عزیزان وبهترین دوستانم :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» پند آموز شاه و گدا :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» قاصدک - شعر مهدی اخوان ثالث :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» پندآموز :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» آدم ها ؟ :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» حکایت شاهپور دوم ساسانی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» اشعار دکتر شریعتی بسوزم :: ۱۳٩۱/٤/٤
» حکایت :: ۱۳٩۱/٤/٤
» به سلامتی پدرها :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» اینجاست که زنها باید به شوهرانشان اعتماد کنند :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» اعتصاب سه زن :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» یادش بخیر بچه گی ها :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» پند آموز :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» 36رکورد ایران در گینس :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» همراه با بحران اقتصادی اروپا طرح جدیدتاکسی در ایتالیا :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» هفته دوستان مبارک :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» خواجوی کرمانی - یاد باد :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» غرل حافظ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» داستان کوتاه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» پند آموز :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» خدا پشت پنجره ایستاده ! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» بهترین لحظه های زندگی از نگاه چارلی چاپلین :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» تولد نوزاد روباتیک :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» پند آموز :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» در کدام کشور جهان احساس غربت نمی کنید ؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» وقتی که ترس معنا نداشته باشد! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» رتبه IQ ایرانیان در جهان :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» پ َ ن َ پَ :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» شما کدام گزینه را انتخاب می کنید ؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» پندآموز-تنهات نمیگذاریم :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» پند آموز :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» اشتهای شما چه رنگی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» پند آموز :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» جملات زیبا و قابل تأمل :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» آرزو :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» پند آموز :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» تجربه های زندگی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» عکس های بسیا زیبا از حشرات :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» آیا می دانید؟ا :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» پند آموز :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» پیرترین کاربر فیس بوک :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» دسته گلی برای مادر :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» امروز بر شما چه خواهد گذشت :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» کریسمس مبارک :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» تبریک کریسمس به زبان های مختلف دنیا :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» امروز بر شما چه خواهد گذشت :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» شهری از خشت :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» غل حافظ :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» امروز بر شما چه خواهد گذشت ؟ :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» چگونه آهسته عاشق شویم ؟ :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» امروز 22 آذر برشما چه خواهد گذشت ؟ :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» شعر از خواجو کرمانی :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» شعر از استاد شهریار :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» شعر دختر شیرازی :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» دختری که پرواز می کند :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» بر شما امروز چه خواهد گذشت :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» شعر سهراب سپهری :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» جملات دکتر شریعتی :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» شعر از استاد شریعتی :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» آیامی دانید قدیمی ترین هتل جهان کجاست :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» نام روزهای هفته در ایران باستان :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» شعر فریدون مشیری :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» فریدون مشیری :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» ثبت نوروز به اسم ایران :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» خانواده :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» با این 4 اشتباه همسرتان را از زندگی دلسرد نکنید :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» رازهای موفقیت :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» آداب و روسوم شهر شیراز :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» سوغات - شیراز :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» اشعار - فریدون مشیری :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» اشعار - فریون مشیری :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» اشعار -سهراب سپهری :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» جاذبه های گردشگری فارس :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» درباره رنگ ها بدانیم :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» شعرمحلی شیرازی :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» جاذبه های گردشگری - شاه شجاع :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» مشاهیر و بزرگان فارس -حافظ :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» شعر محلی شیرازی :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» جاذبه های گردشگری - دریاچه پریشان :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» مشاهیر وبزرگان فارس - خشایار شاه :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» شعر شیرازی :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» شعر محلی شیرازی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» اصطلاحات و واژه های شیرازی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» ضرب المثل شیرازی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» غزل حافظ - :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» اشعار -فریدون مشیری :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» مشاهیر بزرگان فارس - سعدی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» جاذبه های گرشگری - نقش رستم :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» جاذبه های گردشگری- آبشار مارگون :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» شعر محلی شیرازی :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» غزل حافظ :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» شعر شیرازی :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» اماکن زیارتی - شاه چراغ :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» جاذبه های گردشگری - دروازه قرآن :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» پند آموز :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» توابعه فارس - شهرستان کازرون :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» جاذبه های گردشگری فارس - تخت جمشید :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» وصیت نامه کورش کبیر :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» پند آموز - مولانا :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» جاذبه های گردشگری - باغ نارنجستان :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» مشاهیر بزرگان فارس - زینت الملوک :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» اشعار-مهدی سهیلی :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» اشعار - فریدون مشیری :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» مشاهیر و یزرگان فارس - آبش خاتون :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» اشعار-فریدون مشیری :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» مشاهیر وبزرگان فارس -الله وردی خان :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» شعر فریدون مشیری :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» شعر مهدی اخوان ثالث :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» شعر سهراب سپهری :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» شعر سهراب سپهری :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» شعر مولانا :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» مشاهیر و بزرگان فارس :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» مشاهیر و بزرگان فارس :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» جاذبه های گردشگری باغ جهان نما :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» پند آموز :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» پند آموز :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» جاذبه های گردشگری :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» پند آموز :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» درباره شهر شیراز :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» شیراز :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» غزل :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/٦/۱٢