دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

هفته دوستان مبارک
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
 
 Think about this for a minute...
یک دقیقه به نکات زیر فکر کنید...

cid:1.1279326903@web50703.mail.re2.yahoo.com
If  I happened to show up on your doorstep crying, Would you Care? 
  
اگر روزی گریان منو دم در خونه ات دیدی اصلا اهمیت میدی ؟

If  I called you and asked you to pick me up because something happened, Would you come? 
  
اگر بهت زنگ بزنم بگم بیا دنبالم برام یه اتفاقی افتاده آیا میایی ؟

If  I had one day left, to live my life; Would you be a part of that last day? 
اگر فقط یکروز از زندگیم باقی مونده باشه دلت میخواد که تو هم بخشی از اون آخرین روز باشی ؟

If  I needed a shoulder to cry on, Would you give me yours?
اگر برای گریه کردن به شونه هات نیاز داشته باشم میذاری روی شونه ات گریه کنم ؟
 

cid:2.1279326903@web50703.mail.re2.yahoo.com
 
 
Do you know what the relationship is between your two eyes?
 
 
میدونی رابطه بین دوتا چشمات توی چیه ؟
 
 
 
 
 
They blink together, they move together,  they cry together, They see things together and they sleep together,
  
با هم پلک می زنند، با هم حرکت می کنند، با هم گریه می کنند، همه چیز رو با هم می بینند و با هم می خوابند.
 
 

But they never see each other… that's what friendship is. Life Is lonely without FRIENDS.
 
اما هرگز نمی تونند همدیگرو ببینند، این همان معنای دوستی است.
 
زندگی بدون دوست یعنی تنهایی
 
این هفته، هفته دوستان است
 
It's world best friends week.
 

cid:3.1279326903@web50703.mail.re2.yahoo.com
 
Send this to all your  good friends.Even me, if I am one of  them.
  
این ایمیل رو برای تمامی دوستان خوبتان بفرستید،حتی من اگر من جزو یکی از دوستان خوبتان هستم
 

See how many you get back.
 
ببینید چند تا از این پیامها به شما برمی گردد
 

cid:4.1279326903@web50703.mail.re2.yahoo.com
 
If you get more than 3, Then you really are a lovable person...
 
اگر بیش از 3 پیام دریافت کردید یقین بدانید که شما فرد دوست داشتنی هستید