دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

قاصدک - شعر مهدی اخوان ثالث
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤
 

قاصدک

قاصدک! هان... ، چه خبر آوردی ؟
از کجا... وز که خبر آوردی ؟
خوش خبر باشی،
اما، ‌اما...
گرد بام و در من...
بی ثمر می‌گردی.

انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند

قاصدک
در دل من همه کورند و کرند
دست بردار از ین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه‌های همه تلخ
با دلم می‌گوید
که دروغی تو، دروغ
که فریبی تو، فریب

قاصدک... هان،
ولی... آخر...
ای وای...
راستی آیا رفتی با باد؟
با تو ام،
آی!
کجا رفتی؟
آی!

راستی آیا جایی خبری هست هنوز ؟
مانده خاکستر گرمی، جایی ؟
در اجاقی طمع شعله نمی‌بندم...
خردک شرری هست هنوز ؟

قاصدک
ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم می‌گریند