دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

توبه اعضای بدن
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۸
 

حکایت توبهی اعضای بدن

ذوالنون مصری گفت:بر هر عضوی توبه ایست:

توبـــهی دل، نیت کردن است بر ترک حرام.

و توبهی چشم، فرو خوابیدن است چشم را از محارم.

و توبهی دست، ترکِ گرفتن است در گرفتن مناهی.

و توبهی پای، ترکِ رفتن است به ملاهی.

و توبهی گوش، نگاه داشتن گوش است از شنیدن اباطیل.

و توبهی شکم، خوردن حلال است.

و توبهی فرج، دور بودن از فواحش.

و گفت:عبودیت آن است که بندهی او باشی به همه حال، چنانکه او خداوند توست به همه حالی

 نقل از مارشال مدرن