دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

خود شناسی
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٥
 

قلب خود را به روی آگاهی و رهنمود الهی بگشائید

اما  مانند برگی در جریان آب بی اختیار نباشید

بلکه قایق رانی بر آب های خروشان  باشید

که بر آب ها می راند و مراقب قایق خویش است !

امانوئل