دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

باز باران با ترانه
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٦
 

باز باران با ترانه 
می خورد بر بام خانه
خانه ام کو ؟
خانه ات کو ؟
آن دل دیوانه ات کو؟
روزهای کودکی کو ؟ 
فصل خوب سادگی کو؟
یادت آید روز باران 
گردش یک روز دیرین ؟
پس چه شد دیگر ٬ کجا رفت ؟
خاطرات خوب و رنگین
در پس آن کوی بن بست 
در دل تو آرزو هست ؟
کودک خوشحال دیروز 
غرق در غمهای امروز
یاد باران رفته از یاد
آرزوها رفته بر باد
باز باران ٬ باز باران می خورد بر بام خانه
بی ترانه ٬ بی بهانه ، شایدم گم کرده خانه !