دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

اشعار مولوی یار مرا
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٩
 

یـار مـرا , غار مـرا , عشق جگر خـوار مـرا

یـار تـوئی, غار تـوئی, خواجه نگهدار مـرا


نوح تـوئی, روح تـوئی, فاتح و مفتوح تـوئی

سینه مشروح تـوی, بر در اسرار مـرا


نـور تـوئی, سـور تـوئی, دولت منصور تـوئی

مرغ کــه طور تـوئی, خسته به منقار مـرا


قطره توئی, بحر توئی, لطف توئی, قهر تـوئی

قند تـوئی, زهر تـوئی, بیش میازار مـرا


حجره خورشید تـوئی, خانـه ناهیـد تـوئی

روضه اومید تـوئی, راه ده ای یار مـرا

دانه تـوئی , دام تـوی , باده تـوئی , جام تـوئی

پخته تـوئی, خام تـوئی, خام بمـگذار مـرا


این تن اگر کم تندی , راه دلم کم زنـدی

راه شـدی تا نبـدی, این همه گفتار مـرا