دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

اشعار پروین اعتصامی
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
 

نگردد پخته کس با فکر خامی


نپوید راه هستی را به گامی


تر توش هنر میباید اندوخت


حدیث زندگی میباید آموخت


ببید هر دو پا محکم نهادن


از آن پس، فکر بر پای ایستادن


پردن بی پر تدبیر، مستی است


جهان را گه بلندی، گاه پستی اس