دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

رباعیات خیام
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢٠
 

بس که نباشیم و جهان خواهد بود          نه  نام  ز ما  و نه نشان خواهد بود

زین  پیش  نبودیم   و   نبد  هیچ خلل        زین پس چونباشیم همان خواهدبود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          

می خوردن و شادبودن آیین من است             فارغ بدن زکفر و دین ، دین من است

گفتم به عروس دهر کابین تو  چیست             گفتا  دل  خرم تو  کابین   من  است