دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

شعر دختر شیرازی
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۱
 

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

موهاتو به من بنما تا شوم راضی

موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر

کمند تو بازار ندیدی اینم مثل اونهش

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

ابروتو به من بنما تا بشم راضی

ابرومو میخوای چه کنی بی حیا پسر

کمون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

چشماتو به من بنما تا بشم راضی

چشمامو میخوای چه کنی بی حیا پسر

بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

لباتو به من بنما تا بشم راضی

لبامو میخوای چه کنی بی حیا پسر

قیطون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

سینه تو به من بنما تا بشم راضی

سینه مو میخوای چه کنی بی حیا پسر

لیمو تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه