دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

شعرمحلی شیرازی
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٦
 

گفتم شنیدم که یی کارُی کرده دُرُسه      گُف هابله کار تموم شده خوبَم تُنُسه

 گفتم ازی عشقُی آبکی خیلی دیدیم ما    گف نَ جون تُ ئی بار کارش بُ اُسُ قُسه

 گفتم طرفش ینی که تافته ی جدُ بافته ن    گف خُدش می گه او ر که دلش می خاسه جُسه

گفتم ئی ر من می شناسمش کارش بی پاشنن     گف ئی حرفو از سوز دله کارش دُرُسه

 گفتم چرُ پَنوم پَسَلَک کاراش کرده          گف نخاسه فردُ بیذران دسه وُ مُسه

 گفتم چی چی گف از سَرُ سِرُی که به ما دُشت    گف مه چی تموم شد دلش از همه شُسه

 گفتم می گنُم یی چی برم نوشته راسه ؟    گف گفته بوگوش عروس شدم قِجقِجی غصه


 
 
شعر محلی شیرازی
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢٧
 

ای قربون شیراز که همه مهربونن
دل دارن صفا دارن غم دلتو می دونن

از صب تا پسین هفت روز هفته هی می پلکن
شو جمعه کنار دلگشا غمو می تکونن

 ای با تو رفیق جنگ بشن تو صب محشر
وج تو جون میدن هر جو باشی با تو می مونن

 بنگ صب میرن تو شاچراغ عهدی می بندن
شوم آسیو سه توی دل میدن قلوه می سونن

 از سعدی میوی حافظیه هفتن و چلتن
تو باغ بهشت و رشک بهشت غزل می خونن

 عاشقاش می گن اگر صفوی باغ صفا رفت
جوی پر از صفا سرووی آب و خانیمو نن

 از سنگ سیا و آسونه میدون مولا
تو میدون شاه و سر دزک راحت جونن

 گود عربون و طاق اسکورو تکیه نواب
تو محله ی بیات و ده بزرگی دلبرونن

 دم چپر خونه دروازه شادوی جوب خیرات
ته خط و کوچه ی غشو رشو اتیش فشونن

 گود موتوا و دم کل صد کت خوابی
سیلو کل شازده قاسم و دو میل فوغونن

 حوض فلکه و کوچه ی قشنگ قهر و آشتی
سید ابوالوفا و حوض قارچی یی قشونن

 گود خزینه گل کو سر عدلو قدمگاه
طاق میزجونی کوشک بیچه دلاورونن

 باربند مشیر و باغ تخت و شادی الله
زیر اهر و سر کل شیخ و ابو زهرو ژیونن

 در شازده و گود شازده منصور و لو او
آب شرشری و دروازه سعدی خوش زبونن

 اهل سر حوض بازارآقو عزیزن
مث بازار مرغ و دم کوشک و توی خاتونن

 از گودگری کوچه قوام و چار سو بازار
تو در شیخ و باغ صمد آقو صاب دیوونن

 از حسینیه کورونیا محله آقولی
تو تنوره بو قیریا کلونترونن

 پشت شامیر مزه دم ارگ بازارچه فیل
پیش -دختروی صاب اختیار - سرو روونن

 افسوس سمندر که فقط مردم شیراز
هم غریب نوازن همی دشمن خودشونن

ای اورسی پسک پیشک نداره پات بوده دیروز
امروز شده کفش پاشنه دار همه نگرونن

                                                 بیژن سمندر

 


 
 
شعر محلی شیرازی
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢۳
 

شیراز و می‌گن نازِ واسی آُفتو جِنگِش
قلبارو گِرِِن می‌زنه به هم تیرشه‌ی تِنگِش

بلبل تو کوچا، تو پس کوچا غزل می‌خونه
شعروی ترِ‌حافظ می‌چکه از سرِ چِنگِش

عطر گل یاسم و نسترن، بهار نارنج
هی سر میکشه از تو خونوی واز وِلِنگِش

این جان که اگر چِش تو چِشای هیکی بودوزی
ساز دِلشو می‌شنُفی از جِلِنگ جِلِنگِش

اینجان که با فوتِ کاسه‌گری، امرو و فردو
تام پات می‌سره دنبال دختروی زبرو زِِرِنگِش

اَگ دختر همسایه‌ی دیوار به دیوار،
‌لیم لیم دیوارک زد تو بدو بزن پلنگِش!! 

قلبای پیزِری نیس تو سینه‌ی مردم شیراز
تو بیخودی ریشمیز بزنه تو درز و دِنگِش

دنیا رو تی پس می‌گشت سمندر
از شهر چه خبر! قربون اون آفتاب جِنگِش 

                                               بیژن سمندر


 
 
شعر شیرازی
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢٢
 

باغ سینه‌ش گلای ‌بهاریش در اومد
اشکِ چش من به آب یاری‌ش در اومد
ای بال نبود، بالای بلندِش منو کُشت
یی شهری بلند شد، بالو داری‌ش در اومد

آینه‌ی دل من تُنگ طِلا بود تو شِکُندپش
بَر چار دیوارش نقش وفا بود تو کَروندیش
دل افتادو گفتی، آخ بگیر نشکه بلوره!
نازک شده بود دل، به صدای آخ تو شکندیش

آخر دل دیوونه که نَم تُک نمَ‌داد پَس
اشکی شد و چِکه چِکه از چِشُم چِکُندیش
پیته‌ی گل دلِ، تنجه زدو گل به لبام داد
هِکی هِکی کِردَم کِر زُلفِت تو تکوندیش

از دفتر دل با جوهرِِ اشک روونُم
صدکِش تو چشام نامه نوشتَم تو نخوندیش
تاشب پَرکِ نگاه من پر رو چِشات زد
آیه وایه شد، کاشکی از اول می‌پَرُندیش

باز خواس خدا بود که دِلُم پَرزد در رفت
ای دس تو بود تا صبح محشر می دووندیش
ما جیر بودیم، تی ایوَرش من، اورش تو
اول کشیدیش، دور شدیم، یهو پوکوندیش

غم کوش می رفت کنج سبنه‌ی تنگ سمندر
ای بال نبود، پاش که سُرید جَلدی جِِقوندیش

کنار دلگشا از عطر شب ‌بو
شدی مَس‌سو گُروختی مثل آهو
بِهِت گفتم می‌رم من، گفتی هرری
هنو دوسِت می دارم من سورول‌لو

باو چشای سیات مارو سیا کِردی و رفتی
عاشق که شدم، پُشتتو را کِردی رفتی
زخم دل من وَجَه می زد، گفتی باکِش نیس
به یی مَلَمی مارو سیا کِردی رفتی

از را رسیدی رامو زدی با گَردِ ‌رارات
را به را بازَم روتو اَزو راکردی و رفتی
وقت رفتنِت اشک تو چشُم پِلکیدو پر خورد
آبِ ملولی بود، چِشمَشو واکِردی و رفتی


از پشت شیشی پاک دِلُم نقش تو پیدان
آین‌ی دلُمه، روش چرا ها کِردی و رفتی
از بسکه رقیب از تو وفا دید تخمه کرد
همی نوبی ما که شُد جَفا کِردی و رفتی

توپی ذلمو زمین زَدی جَلدی هوا رفت
آخر دلمو سر به هوا کِردی و رفتی
بوسه‌ی تو شیرین بود، کاکو رف پشت ملازم
سی! سی! به سمندر چه کارا کِردی و رفتی

دلِ ما رو تو برشُندی الهی که بِبِرشی
آیه وایه شی، شِرنده شی، شِرِ شری شر شی
مث کنگِ‌هیمه، هِکی دیگی بِیُفته کَنگِت
همچی خوب ببرشی که تو چشمای همه بِر شی

صحرای دلم از لَمر و جای پای تو، تو لمرا
یی روز می‌دونم روش می‌جیقی، می‌خوای آجر شی
جای قهرو وفای تو باز با من عوض، دَگَز شد
گِر گرفتی به جون من می خوای سِوِر شی

ای سی بختُم، غمت به بَختار من افتاد
هی سینه‌ی منو جِر می‌دی و می‌خوای توجر شی
ای غم مث بوچ بُت خر من هی نرو کِز کن
بوچ کِش ندارم، حیفه می ترسم شر و ور شی

قلب نو و آک بند سمندر تو شِکُندی
پیشتو تو چشات دوشتی،الاهی که بِبِرشی

دلِ ما که خودش کبابه، کنجه‌ش نکنی
با پنجیر هجر مه‌چه مهچه‌ش نکنی
دل مث بَتابی نیس که رو دار، بتابیش
مث مَدَنی نازکِ‌ه کَه‌پَش نکُنی

شیراز و می‌گن نازِ واسی آُفتو جِنگِش
قلبارو گِرِِن می‌زنه به هم تیرشه‌ی تِنگِش
بلبل تو کوچا، تو پس کوچا غزل می‌خونن
شعرای ترِ‌حافظ می‌چکه از سرِ چِنگِش

عطر گل یاس با نسترن، بهار نارنج
هی سر میکشه از تو خوناهای واز وِلِنگِش
این جان که اگر چِش تو چِشای هکی بدوزی
ساز دِلشو می‌شنُفی از جِلِنگ جِلِنگِش

اینجان که با فوتِ کاسه‌گری، امرو و فردو
تام پات می‌سره دنبال دخترا زبرو زِِرِنگِش
اَگ دختر همسایه‌ی دیوار به دیوار،
‌لیم لیم دیوارک زد تو بدو بزن پلنگِش

قلبای پیزِری نیس تو سینه‌ی مردم شیراز
تو بیخودی ریشمیز بزنه تو درز و دِنگِش
دنیا رو تی پس می‌گشت سمندر
از شهر چه خبر! قربون اون آُتابِ جِنگِش

 


دمِ ساعت گل گفتی می از لبت بنوشم
گل گفتی می خوام لبتو با گلبوسه بپوشمدل سیای سینه سفید دس بلورِِ لب گُلی
ای چِشات سبز و قبات سرخ و موآت گل سنبلی
خون من بر دس تو انگشت نما شد عاقبت
ناز شصِت، دختر عاشق کُشِ ناخن گلی


باغ گل بالای بلندت هس که وقتی را می ری
سرو ناز انگار به بر کرده قبای گل منگلی

                                                   بیژن سمندر