دختر شیرازی

فرهنگی ادبی اجتماعی

فریدون مشیری _می خواهم ومی خواستمت
نویسنده : فروغ ظفرخواه - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٢
 

میخواهم و میخواستمت تا نفسم بود   

میسوختم از حسرت و عشق تو بسم بود 

عشق تو بسم بود که این شعله بیدار

  روشنگر شبهای بلند قفسم بود

آن بخت گریزنده دمی آمد و بگذشت

غم بود که پیوسته نفس در نفسم بود

 دست منو آغوش تو هیهات که یک عمر

               تنها نفسی با تو نشستن هوسم بود

بالله که جز یاد تو گر هیچکسم هست

حاشا که بجز عشق تو گر هیچکسم بود

               سیمای مسیحائی اندوه تو ای عشق

               در غربت این مهلکه فریاد رسم بود

لب بسته و پر سوخته از کوی تو رفتم

رفتم بخدا گر هوسم بود بسم بود

 

فریدون مشیری