دوبیتی - گوهر نشان

 

 

 

 

 

خدا را صد کنم شکرش چنین گوهر نشانی 

                 عزیزی و طبیبی  و نفسهایم تو جانی 

                      به شادی آمدی شادم توشادی ای عزیزم 

                                عجم فخرت فروشد  گر  چه تابیدی جهانی 

   

 

                                                                           جمال عجمی زاده 

/ 0 نظر / 51 بازدید