پند آموز عارف و راهب

عابدی در معبدی در میان کوهستان زندگی می کرد .

روزی راهبی که راهش را گم کرده بود عارف را دید و از او پرسید:

استاد را کدام است ؟

عارف گفت چه کوه زیبایی !

راهب با حیرت گفت ((من پرسیدم راه کجاست ؟))

عارف با لبخند نگاهی به کوه کرد و گفت چه کوه زیبایی!

راهب با تعجب و دلخوری گفت : (( من راجع به کوه از شما نپرسیدم بلکه از را پرسیدم !))

عارف با نرم لبخندی روی به راهب کرد و گفت :

پسرم تا زمانی که نتوانی به فراسوی کوه بروی راه را نخواهی یافت !

/ 2 نظر / 31 بازدید
fateme

قـــــــــــشنگ بــــــــود [قلب]

رضا شیرازی

بله...همونطور که خدای بزرگ میگه خودت رو اوی بشناس تا به من برسی...ممنون از سایت قشنگ شما....