شعر شیرازی

اومَدم نگات کُنم دلُم هَواتِ کرده بود                                                                 بخدا دلُم هَوُی چیشُی سیات کرده بود

هَنووَم موواتِ اَی بییُوشونی دل می بری                                                              ها عامو دلُم هَوُی مووُی کوتات کرده بود

بازم اَی خواسی اَزُم بونه بیگیری جَر بُکنی                                                         بی بُکُن دلُم هَوُی همی ئی کارات کرده بود

هر جُ از مهرُ وفا می خوان بگن اسم شُمان                                                          دل من هَوُی تُ وُ مهرُ وفات کرده بود

دَم رو صِدُی قشنگت تو گوشُم زنگ می زنه                                                           بی جهت نیس که دلُم هَوُی صدات کرده بود

تو نگات شرمُ حَیُی هَس که آدم حَظ می کنه                                                       دل هَوُی نِگُی پُر از شرمُ حیات کرده بود

 

هر کاری  می خُی بُکُن آمو حالُ از پیشم نرُ                                                         بیذُ خوب نگات کنم دلُم هوات کرده بود

 

 

/ 6 نظر / 141 بازدید
alish

مرسی فروغ جون حظ کردم خیلی عالی بود من خودم شیرازیم حال میکنم وقتی با لهجه ی شیرازی شعر میخونم [لبخند][قلب][قلب] @

مریم

سلام من نتونستم شعرو بخونم ولی اطمینان دارم که عالی بود من دوس دارم لهجه شیرازی رو یاد بگیرم[گل]

elham

خیلی عالیه همشهری..................................![لبخند]

elham

خیلی عالی بووووووووووووووووووووووودهمشهری..............................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![لبخند]

ملیکا

عالییییییییییییه شعرات

مهسا

سلاااااام. میبینم جمع همه ی شیرازیا جمعه! شعرات عاااااالی بود عسیسم. منمخودم شیرازیم.لحجه ی شیرازیو خیلی دوست دارم ولی بلد نیستم حرف بزنم. افت داره نه؟ راستی اگه شعر دختر شیرازی هم بذاری عالی میشه.