حکایت

مرد خیاطی کوزه ای عسل در دکانش داشت.

یک روز می خواست دنبال کاری برود ، به شاگردش گفت:

این کوزه پر از زهر است! مواظب باش آن را دست نزنی!

شاگرد که می دانست استادش دروغ می گوید حرفی نزد و استادش رفت.

شاگرد هم  پیراهن یک مشتری را بر داشت و به دکان نانوایی رفت و آن را به مرد نانوا داد و دو نان داغ و تازه  گرفت و بعد به دکان برگشت و تمام عسل را با نان خورد و کف دکان دراز کشید !!!

خیاط ساعتی نگذشته بود که بازگشت و با حیرت از شاگردش پرسید : چرا خوابیده ای؟!شاگرد ناله کنان پاسخ داد : تو که رفتی من سرگرم کار بودم، دزدی آمد و یکی از پیراهن ها را دزدید و رفت. وقتی من متوجه شدم،از ترس تو، زهر توی کوزه را خوردم و دراز کشیدم تا بمیرم و از کتک خوردن و تنبیه آسوده شوم!!!

/ 1 نظر / 32 بازدید
فردوس

سلاااااااااااااام........[گل][گل][گل][گل][قلب] روز میلاد حضرت مهدی مبارک.......[گل][گل][گل][گل][قلب] آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست . . . [گل][گل][گل][گل][قلب]میلاد مهدی موعود مبارک باد[گل][گل][گل][گل][قلب] . [گل][گل][گل][گل][قلب] مهدی جان! به روسیاهی‌مان نگاه نکن و به دستهایمان که خالی و گنهکارند قلبمان را ببین که هر روز، صبح و شام تو را می‌خوانند . . . . [گل][گل][گل][گل][قلب] .با موضوع اعمال نيمه شعبان بروزم باحضور گرمتان وبلاگ ما را هم منور فرماييد[گل][گل][گل][گل][قلب]