خواجوی کرمانی - یاد باد

رخ و زلفت عوض شام و سحر بود مرا
یاد باد آنکه بروی تو نظر بود مرا
 
در مه چارده تا روز نظر بود مرا
یاد باد آنکه ز نظاره‌ی رویت همه شب
 
افق دیده پر از شعله‌ی خور بود مرا
یاد باد آنکه ز رخسار تو هر صبحدمی
 
نقل مجلس همه بادام و شکر بود مرا
یاد باد آنکه ز چشم خوش و لعل لب تو
 
دیده پر شعشعه‌ی شمس و قمر بود مرا
یاد باد آنکه ز روی تو و عکس می ناب
 
آخر از حال تو هر روز خبر بود مرا
یاد باد آنکه گرم زهره‌ی گفتار نبود
 
بر میان دست تو هر لحظه کمر بود مرا
یاد باد آنکه چو من عزم سفر میکردم
 
وز سر کوی تو آهنگ سفر بود مرا
یاد باد آنکه برون آمده بودی بوداع
 
در دهان شکر و در دیده گهر بود مرا
یاد باد آنکه چو خواجو ز لب و دندانت
 
 
/ 1 نظر / 6 بازدید
شهرام

یاد باد آنکه نهانت نظری باما بود رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود