شعر دختر شیرازی

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

موهاتو به من بنما تا شوم راضی

موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر

کمند تو بازار ندیدی اینم مثل اونهش

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

ابروتو به من بنما تا بشم راضی

ابرومو میخوای چه کنی بی حیا پسر

کمون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

چشماتو به من بنما تا بشم راضی

چشمامو میخوای چه کنی بی حیا پسر

بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

لباتو به من بنما تا بشم راضی

لبامو میخوای چه کنی بی حیا پسر

قیطون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی

سینه تو به من بنما تا بشم راضی

سینه مو میخوای چه کنی بی حیا پسر

لیمو تو بازار ندیدی اینم مثل اونه

ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

/ 7 نظر / 449 بازدید
درویش

زیبا بود

غغغ

تتتتتت

سینا

خدایا خسته نشدی انقدر زشتی تو این دنیا دیدی و دم نزدی؟ خدایا خسته نشدی تو این مدت کارای زشت بچه هاتو دیدی و سکوت کردی؟ خدایا خسته نشدی از اینکه همه شدن رفیق شیطون و شدن نارفیق تو؟ خدایا خسته نشدی از این که به همه خوبی کردی همه بدی جوابتو دادن؟ خدایا خسته نشدی از اینکه همه رو دوست داری و هیچ کس دوست نداره ؟ خدایا خسته نشدی از اینکه به حرف همه گوش میدی و هیچ کس نیست به حرفت گوش بده؟ چرا خدا.......................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من به جای تو خسته شدم چقدر صبوری؟............................................

حسین

سلام فروغ خانم شعر قشنگی هست.من ترانه شا خیلی دوست دارم

خشایار

ســــــــــــــــــــــــــــــلام [لبخند][گل][گل]